Processen

Ångnät

Det finns flera olika tryck i ångnätet: 120 från biopannan och 60 bar från sodapannorna. Förbrukarna använder 30, 12 och 4 bar.

I systemet finns även en ångackumulator för att jämna ut variationer i ångbehov och ångproduktion och en hetvattenkondensor där man kan använda ånga för att värma fjärrvärme.

Ångproducenter

I ångsystemet finns förutom Bomhus energis anläggning även följande:

Sodapannor
Det finns två sodapannor hos Billerud. Sodapannorna är den del av massabrukets kemikaliecykel där kemikalier återvinns och organiska ämnen från veden förbränns. Normalt går sodapannorna nästan fullt men det finns tillfällen när sodapannornas produktion minskas eftersom de följer fabrikens situation.

Elpannor
Det finns två elpannor som kan användas för att göra ånga. Dessa används vid behov.

Ångförbrukning
Det finns många olika förbrukare och det sker ofta snabba förändringar i ångbehovet. Kartongmaskinerna är de största ångförbrukarna. En del av ångan går till Setras sågverk. Det körs även ånga till hetvattenkondensorn för att värma Gävle Energis fjärrvärmevatten. Under vinterhalvåret behövs mer ånga.

Turbin
Turbinen är levererad av Siemens och kan ge 90 MW vid maxfall. I mottrycksturbinen reduceras trycket på ångan. Det finns en högtrycksdel (HT) där ångan med 120 bar har sitt inlopp och en lågtrycksdel (LT) där ångan med 60 bar har sitt inlopp. Efter turbinen har ångan det tryck som passar förbrukarna (30,12 och 4 bar) och samtidigt har man kunnat få ut el.

 

Illustration som visar hur pannan fungerar

Klicka på bilden för att se den i större format.

Fjärrvärmeproduktion

I fjärrvärmesystemet har både Gävle Energi och Billerud följande produktionsenheter:

Gävle Energi:

Johannes Kraftvärmeverk
Johannes är en biobränsleeldad kraftvärmeanläggning, på 77 MW. På Johannes finns en rökgaskondensering och en turbin, effekt 23 MW.

Hetvattenpannorna Ersbo och Carlsborg
Reservanläggningar som körs på bioolja alternativt fossil olja. Dessa används vid störningar på andra enheter och under de allra kallaste vinterdagarna.

Billerud:

Restvärme
Restvärme som finns efter BillerudKorsnäs industriprocesser tas tillvara och tillförs fjärrvärmenätet.

Indunstning 3
Indunstningen används i massabrukets process och kan även leverera värme till fjärrvärmenätet.

Hetvattenpannan
Reservanläggning körs på fossil olja vid behov

 

angnat_BEAB
Klicka på bilden för att se en större bild.