Framtidens
energiproduktion

Bomhus Energis biopanna använder bara förnybara bränslen
som bark, spån och biofiber.

Konkurrenskraft för framtiden

Samarbetet mellan BillerudKorsnäs och Gävle Energi har skapat en modern och effektiv energilösning i femtio-femtiobolaget Bomhus Energi som gynnar miljön, staden och Gävleborna.

Läs mer